Hästmassage

Massage

för bästa förutsättningar

Hästen - behöver den massage?


Spända muskler hämmar rörelsen, ökar slitage på kroppen och kan vara smärtsamma. Hästen försöker hitta andra sätt att utföra rörelserna för att undvika obehaget, och använder därmed inte kroppen optimalt. Leder, muskler och senor belastas på ett sätt som de inte är konstruerade för och risken för förslitnings- och belastningsskador ökar.

Massage mjukar upp musklerna och minskar motståndet i kroppen så att hästen har bästa förutsättningar att utföra det arbete vi önskar, på ett så skonsamt sätt som möjligt.


Massage är också utmärkt att använda i förebyggande syfte, då man i ett tidigt skede kan hitta och behandla muskelproblem som skulle kunna leda till hälta, ryggbesvär eller andra bekymmer.

Kontakt:

0705 - 222 551

helpryggteknik@gmail.com

Senast uppdaterad 2019-01-17

Innehar patient- och ansvarsförsäkring

F-skatt